284262-021

آموزشی

تبلیغ در گوگل آموزشی
اهمیت تبلیغ در گوگل

چرا تبلیغات در گوگل؟ چرا باید در گوگل تبلیغ کنم؟ آیای تبلیغ در گوگل برای…

تبلیغ در گوگل آموزشی
تبلیغ در گوگل در سال میلادی جدید چه تغییراتی خواهد کرد؟‌

پیش بینی آپدیت های تبلیغ در گوگل اگر کار تبلیغات کلیکی انجام می دهید، خوب…

تبلیغات در گوگل آموزشی
تبلیغات گوگل در سال ۲۰۲۰ چه تغییراتی خواهند کرد

تبلیغات در گوگل در سال آینده چه تغییراتی خواهند کرد؟ هر سال گوگل به منظور…

تبلیغ در گوگل آموزشی
تبلیغ در گوگل۳: چگونه یک کمپین تبلیغات کلیکی موفق با هدف جذب سرنخ بسازیم.

تصور کنید که اکانت گوگل ادوردز (گوگل ادز) خود را ساخته اید، آن را به…

تبلیغ در گوگل آموزشی
تبلیغ در گوگل۲: راه اندازی یک کمپین موفق با هدف جذب سرنخ lead

صفحه فرود کمپین تبلیغ در گوگل با هدف جذب سرنخ چه ویژگی هایی باید داشته…

تبلیغ در گوگل آموزشی
تبلیغ در گوگل ۱: راه اندازی یک کمپین گوگل ادز موفق با هدف جذب سرنخ lead

کمپین تبلیغ در گوگل با هدف جذب سرنخ اگر با نحوه ساخت اکانت گوگل ادوردز…

تبلیغات در صفحه اول گوگل آموزشی
تبلیغات در صفحه اول گوگل چطور رتبه بندی می شوند؟‌

هزینه مزایده یا bid مقدار پولی است که در تبلیغات گوگلی به ازای هر کلیک…

اکانت اختصاصی گوگل ادز آموزشی
اکانت اختصاصی گوگل ادوردز (گوگل ادز) چیست؟

وقتی از اکانت اختصاصی گوگل ادوردز صحبت می کنیم، از چه سخن می گوییم؟  …

شبکه های اجتماعی

با تبلیغات هدفمند، سود خود را تا ۲۵۰٪ افزایش دهید