32112-031 91099910-021

کمپین تبلیغات در گوگل

تبلیغ در گوگل تبلیغ در گوگل
تبلیغ در گوگل۳: چگونه یک کمپین تبلیغات کلیکی موفق با هدف جذب سرنخ بسازیم.

تصور کنید که اکانت گوگل ادوردز (گوگل ادز) خود را ساخته اید، آن را به…