32112-031 91099910-021

بهینه سازی تبلیغات در گوگل

ابزارهای تبلیغات کلیکی PPC تبلیغ در گوگل
آشنایی با بهترین ابزارهای تبلیغات کلیکی

امروزه استفاده از ابزارهای تبلیغات کلیکی PPC برای هر بازاریاب دیجیتال الزامی است. با این…

تبلیغ در گوگل تبلیغ در گوگل
تبلیغات در گوگل: مدیریت برای سودآوری (قسمت سوم)

در مقاله قبل در مورد تاثیر تغییرات قیمت تبلیغات در گوگل ، بر نرخ کلیک…

تبلیغ در گوگل تبلیغ در گوگل
تبلیغات در گوگل: مدیریت برای سودآوری (قسمت اول)

بعضی از ما زمانی را به یاد داریم که غالب تبلیغات اینترنتی برای یک فرجه‌ی…