32112-031 91099910-021

تعرفه خدمات افراک

با تضمین کمترین هزینه، به فکر سود شما هستیم!

تبلیغات در گوگل

درباره تبلیغ در گوگل بیشتر بدانید: تبلیغ در گوگل : لینک اول گوگل باشید!

۲۰۰ درهم
1,310,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,275,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,550,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,100,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۴ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در اینستاگرام

درباره تبلیغ در اینستاگرام بیشتر بدانید: تبلیغات در اینستاگرام ؛ معروفیت به سادگی یک پست!

۲۰۰ درهم
1,310,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,275,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,550,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,100,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۴ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در لینکدین

درباره تبلیغ در لینکدین بیشتر بدانید: تبلیغات‌ در لینکدین‌؛ تبلیغات حرفه ای برای مخاطبان حرفه ای!

۲۰۰ درهم
1,310,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,275,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,550,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,100,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۵ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در توییتر

درباره تبلیغ در توییتر، بیشتر بدانید: تبلیغ در توییتر ؛ مقرون به صرفه‌ترین استراتژی تبلیغات آنلاین

۲۰۰ درهم
1,310,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,275,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,550,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,100,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۵ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در یوتیوب

درباره تبلیغ در یوتیوب، بیشتر بدانید: تبلیغات در یوتیوب ؛ تبلیغ در قلب ویدئوهای جذاب

۲۰۰ درهم
1,310,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,275,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,550,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,100,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف 4 درصد
سفارش دهید

تبلیغات نصب اپلیکیشن

درباره این سرویس بیشتر بدانید: تبلیغ اپلیکیشن در گوگل پلی و اپ استور

۲۰۰ درهم
1,310,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,275,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,550,000 درهم امارات
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,100,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۴ درصد
سفارش دهید

برای انتخاب خدمات، نیاز به مشاوره دارید؟

یک مشاوره تخصصی رایگان، مهمان افراک باشید!

با ما در تماس باشید