32112-031 ۹۱۰۹۲۰۰۰-۰۲۱

تعرفه خدمات افراک

با تضمین کمترین هزینه، به فکر سود شما هستیم!

تبلیغات در گوگل

درباره تبلیغ در گوگل بیشتر بدانید: تبلیغ در گوگل : لینک اول گوگل باشید!

۱۰۰ درهم
779,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ادز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۲ شب
 • کارمزد: ۱۱ درصد
 • تخفیف: ندارد
سفارش دهید
۲۰۰ درهم
1,558,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ادز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۲ شب
 • کارمزد: ۱۱ درصد
 • تخفیف: ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,817,100 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ادز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۲ شب
 • کارمزد: ۹ درصد
 • تخفیف: ۲ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
7,556,300 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ادز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۲ شب
 • کارمزد: ۸ درصد
 • تخفیف: ۳ درصد
سفارش دهید
۱۵۰۰ درهم
11,217,600 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ادز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۲ شب
 • کارمزد: ۷ درصد
 • تخفیف: ۴ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
14,801,000 تومان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ادز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۲ شب
 • کارمزد: ۶ درصد
 • تخفیف: ۵ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در اینستاگرام

درباره تبلیغ در اینستاگرام بیشتر بدانید: تبلیغات در اینستاگرام ؛ معروفیت به سادگی یک پست!

۲۰۰ درهم
1,635,900 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • تخفیف: ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
4,050,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • تخفیف: ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
8,023,700 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • تخفیف: ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
15,735,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از اینستاگرام
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • تخفیف: ۴ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در لینکدین

درباره تبلیغ در لینکدین بیشتر بدانید: تبلیغات‌ در لینکدین‌؛ تبلیغات حرفه ای برای مخاطبان حرفه ای!

۲۰۰ درهم
1,499,400 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,712,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
7,354200 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
14,422,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • حداقل هزینه هر کلیک ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۵ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در توییتر

درباره تبلیغ در توییتر، بیشتر بدانید: تبلیغ در توییتر ؛ مقرون به صرفه‌ترین استراتژی تبلیغات آنلاین

۲۰۰ درهم
1,499,400 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,712,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۱ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
7,354200 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
14,422,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • ارائه گزارش روزانه از توییتر
 • حداقل هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۰.۱ دلار
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۵ درصد
سفارش دهید

تبلیغات در یوتیوب

درباره تبلیغ در یوتیوب، بیشتر بدانید: تبلیغات در یوتیوب ؛ تبلیغ در قلب ویدئوهای جذاب

۲۰۰ درهم
1,428,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,498,600 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,925,800 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۳ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,566,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر ۱۰۰۰ بازدید
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۵ درصد
سفارش دهید

تبلیغات نصب اپلیکیشن

درباره این سرویس بیشتر بدانید: تبلیغ اپلیکیشن در گوگل پلی و اپ استور

۲۰۰ درهم
1,428,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ندارد
سفارش دهید
۵۰۰ درهم
3,498,600 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۲ درصد
سفارش دهید
۱۰۰۰ درهم
6,925,800 درهم امارات
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۳ درصد
سفارش دهید
۲۰۰۰ درهم
13,566,000 تومان
 • راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • پرداخت به ازای هر نصب
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کد تخفیف ۵ درصد
سفارش دهید

برای انتخاب خدمات، نیاز به مشاوره دارید؟

یک مشاوره تخصصی رایگان، مهمان افراک باشید!

با ما در تماس باشید